(รถเก๋ง 7 ที่นั่ง MISUBICHI PAJARO) รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กฉ 4677 ยะลา

27 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการใช้รถยนต์ราชการ