มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

3 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดชลบุรี

บุคลากรท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคเงินกฐินพระราชทาน ดังกล่าว โปรดรวบรวมส่งเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร(รายละเอียดตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย)

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด