ประชุมงานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ื 1/2564

4 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สุ่ยเจีย ชั้น 4 งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหน่วยงานพาหนะ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน และร่วมพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีนางฐานิดา  เดือนจำรูญ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้  

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด