(รถเก๋ง 4 ที่นั่ง โตโยต้า สีขาว) รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง 3474 ยะลา

27 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ปฏิทินการใช้รถยนต์ราชการ