ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาแจ้งคามประสงค์ขอรับพระราชทานผ้านพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562

10 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

         กรมการศาสนา  ขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาแจ้งคามประสงค์ขอรับพระราชทานผ้านพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม - วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562   ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการจรรโลงพระศาสนาให้มีความเจริญามั่นคงสืบไป สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงต่างๆ    โดยแจ้งความจำนงไปที่กรมศาสนา  (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด