ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2562

10 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

               ด้วยโรงพยาบาลสงขลาและคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2562 ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดงานทอดผ้าป่าฯขึ้น ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสงขลา  จังหวัดสงขลาจึงขอเชิญสาธุชน พุทธบริษัท ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่าสามัคคี ดังกล่าว โดยสามารถร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงพยาบาลสงขลาในวันและเวลาของทางราชการ (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด