งานธุรการและสารบรรณร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2664

22 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งานธุรการและสารบรรณ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2664 ซึ่งมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 คน โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป  และเวลาเดียวกัน อาจารย์และเจ้าหน้าที่มุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมละหมาดฮายัต และสวดดุอาร์ ณ อาคารละหมาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น